Xử trí khi gặp người bị đột ngột bất tỉnh

mở đường thở

Sơ cứu đúng cách có thể giành lại sự sống cho những người đột ngột bất tỉnh, không còn biết gì nữa. Thông thường, chúng ta không làm gì cả vì nghĩ rằng điều đó có thể sẽ giết chết người bệnh. Tuy nhiên, nắm vững …

Đọc TiếpXử trí khi gặp người bị đột ngột bất tỉnh